İNTERNET MAĞAZAMIZ AÇILDI...!
Aydınel »

Sove Isı ve Yalıtım

Paylaş | aydinel

Yalıtım
Herhangi bir yalıtım malzemesi kullanarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesine yalıtım denmektedir. Yalıtım malzemelerinin (yalıtkanların) çeşitli tipleri vardır:

- Isı akışını indirgemek için ısıl (termal) yalıtkanlar.
- Elektrik akışını önlemek için elektrik yalıtkanlar.
- Ses dalgalarını indirgemek için akustik yalıtkanlar.

Bir malzeme her anlamda yalıtkan olmayabilir. Örneğin elmas, mükemmel bir elektrik yalıtkanı iken çok kötü bir ısı yalıtkanıdır. Sentetik haldeki saf elmas ısıyı bakırdan daha iyi iletir ve oda sıcaklığında bilinen en iyi ısıl iletkenlik katsayısına sahip katı malzemelerden biridir. Yani oda sıcaklığında bilinen en kötü yalıtkanlardan biridir. Isı doğal olarak yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isıl yalıtım, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Büyük alet/araçların bir çoğunda yalıtım yer alır. Örneğin; fırınlarda, soğutucularda, dondurucularda ve su ısıtıcılarında. Çoğu halde yalıtım çevreye olan ısı kaybını engellemeye yarar. Diğer hallerde ise çevreden gelen ısıya karşı koruma sağlar.

Yalıtım İhtiyaçlarının Nedenleri
Çoğu ülkede ısıtma ve soğutma için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında enerji verimi artacak ve tasarruf sağlanacaktır. Yalıtımın korunması için ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur. Kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez. Konforu artırır. Bina boyunca dağılımı daha homojen olur. Yalıtım dışardan gelen gürültüyü emdiği için ses yalıtımı da sağlar.

Genel bir kazanç olarak da yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi de azalmış olur. Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Isı Yalıtım Malzemeleri

- Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri ve Ürün Standartları

Cam Yünü: TS 901 EN 13162
Taş Yünü: TS 901 EN 13162
Ekspande Polistiren (EPS): TS 7316 EN 13163
Ekstrude Polistiren (XPS): TS 11989 EN 13164
Poliüretan (PUR): TS EN 13165
Fenol Köpüğü: TS EN 13166
Cam Köpüğü: TS EN 13167
Mantolama: TS EN 13167
Çift Cam: TS EN 13168
Ahşap Lifli Levhalar: TS EN 13172

- Tesisatlarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri ve Ürün Standartları

Cam Yünü: prEN 14303
Taş Yünü: prEN 14303
Elastomerik Kauçuk (FEF): prEN 14304
Cam Köpüğü (CG): prEN 14305
Kalsiyum Silikat (CS): prEN 14306
Ekstrüde Polistiren (XPS): prEN 14307
Poliüretan (PUR/PIR): prEN 14308
Ekspande Polistiren (EPS): prEN 14309
Polietilen Köpük (PEF): prEN 14314
Fenolik Köpük: prEN 14315

Su Yalıtımı ve İlgili Malzemeler
Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapının içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı, özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

- Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması. (Bitümlü örtüler, Drenaj levhası vs. ile)
- Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması. (Duvar bariyeri vs.)
- Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması. (Bitümlü örtüler, Drenaj levhası vs. ile)

Su yalıtımını ülkemizde yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli değildir. İdeal bir su yalıtımı, yeterli kalınlıktaki bitümlü örtüye ek olarak HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)den mamul drenaj levhaları ile ek olarak toprak basıncı ve oturmalara karşı korunması ile elde edilir. Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanularak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını hem de Grobeton’dan ucuz olması nedeniyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

E-Posta Bültenimize Kayıt Olmak İster Misiniz?

E-Bültenimize kayıt olun, indirimlerden ve fırsatlardan önce siz haberdar olun.

Copyright 2021. Aydınel İnşaat ve Yapı Malzemeleri
Designed By Alaturkad Dijital
Alaturka Dijital